Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

key - ключ доступу (використовується для оступу доступу до фінансової інформації)
date_b - дата початку звітнього періоду у форматі YYYY-MM-DD
date_e - дата закінчення звітнього періоду у форматі YYYY-MM-DD
vkp - напрямки балансу абонента
api - версія API

...