Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Акторизація користувача розділяється на два типи:

  • Зовнішня авторизація - необхідні номер договору та пароль
  • Внутрішня авторизація - білінгова система автоматично ідентифікує абонента по його мережевій конфігурації, та виконує вхід в персональний кабінет в режимі "тільки для перегляду". Для здійснення змін через персональний кабінет, користувачу необхідно пройти авторизацію перолем.