Дерево сторінок

Versions Compared

Ключ

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Персональні дані абонента - набір додаткових відомостей про абонента.

Інформація
titleІнформація


В базовому налаштуванні персонального кабінету, персональні дані абонента знаходяться в меню "Мої контактні дані"