Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Абонент - це поживач послуг (субєкт господарювання або фізична особа) - яка отримує послуги (сервіси).

Основна інформація про абонента розміщується в формулярі кваритири. Допускається наявність декількох абонентів в одній квартирі.

Увага

Icon
Абонента може бути створено тільки через формуляр кваритири.

В білінговій системі, вся інформація про абонента знаходиться в контейнері під назвою "Головне меню абонента"

Головне меню абонента налаштовується для кожного користувача індивідуально. 

Налаштування головного меню проводиться в меню Допуски - Доступ до деталізації абонента. Детальніше дивіться права користувача.

 

  • No labels