Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Назва функції: get_payments

Призначення: Вибірка оплат за період

Приклад запиту:

де:

key - ключ доступу (використовується для доступу до фінансової інформації)
date_b - дата початку звітнього періоду у форматі YYYY-MM-DD
date_e - дата закінчення звітнього періоду у форматі YYYY-MM-DD
vkp - напрямки балансу абонента
api - версія API

Приклад відповіді:

де: 

ПараметрПризначення
id_abonent
Унікальний ідентифікатор абонента
num_abonent
Номер договору
name_strit
Назва вулиці
hnum
Номер будинку
hlit
Літера будинку
hkor
Корпус будинку
knum
Номер квартири
klit
Літера квартири
name_addr
Повна адреса
id_kv
Ідентифікатор квартири
pib_abonent
Прізвище абонента (Назва бридичної особи)
name_abonent
Імя абонента
patr_abonent
По батькові абонента
id_operator
Ідертифікатор оператора
name_operator
Назва оператора
id_osoba
Ідентифікатор типу власності
name_osoba
Назва типу власності
saldo_begin
Баланс на початок звітного періоду
oplata
Сума оплат
narah_ktb
Сума нарахувань за КТБ
narah_int_fix
Сума нарахувань за сервіси (щомісячне нарахування)
narah_int_day
Сума нарахувань за сервіси (поденне нарахування)
narah_dod
Сума додаткових нарахувань (а також по актам нової версії складського обліку)
narah_akt
Сума нарахувань по актам (стара версія)
corsal
Сума корегування
saldo_end
Баланс на кінець звітного періоду
  • No labels