Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Дерево вузлів - основне вікно, в якому здійснюються операції по створенню, редагуванню, перенесенню та видаленню комунікаційного обладнання.
Все обладнання розміщене в деревовидній структурі.

Кожному вузлу присвоюється певний тип обладнання. В деревовидній структурі зберігається чітка ієрархія з урахуванням портів.

 Дивіться також:

  • No labels