Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Система прийому заяв від абонентів призначена для контролю правильності подання інформації операторами про увімкнення,вимкнення послуг, та заміни тарифних планів.

Налаштування прав для прийому заяв налаштовується індивідуально для кожного оператора.

  • В формі Загальна інформація про користувача - Вкладка "Допуски ПА (пошук абонента)", опція "Прийом заяв КТБ" та "Прийом заяв Сервіси". Даний вид допуску використовується тільки у формі пошуку абонента, і може бути використаний, коли оператором виконано успішний пошук абонента.
  • В формі Права користувача - Меню Допуски - Допуск до деталізації абонента - параметр "Прийом заяв". Даний вид допуску використовується для користування сервісом прийомів заяв з будь-якої форми білінгової системи, де використовується Меню абонента.
  • В формі "Довідники" -> "Завдання та Заяви", Група "Заяви" налаштовується довідник причин згідно яких проводиться прийом заяв.

Використання в формі пошуку абонента

У Формі наведено приклад можливості прийому заяв від абонентів та їх перегляд.

Заяви можуть прийматись за наступними критеріями:

  • КТБ - увімкнення або вимкнення послуги
  • КТБ - заміна тарифного плану
  • Сервіси (інтернет) - увімкнення або вимкнення послуги
  • Сервіси (інтернет) - заміна тарифного плану

Таблиця прийнятих заяв має приховані поля:


  • No labels